South-East European Journal of Political Science (SEEJPS) is a peer-reviewed journal, with four thematic issues per year, dedicated to South-East Europe – to the socio-historical and political peculiarities and commonalities this area has in relation to the West and in relation to other surrounding cultural and political spaces, as well. First, by extending classical theoretical frameworks, the journal aims to create solid bridges between the research devoted to South-Eastern European political phenomena and processes before 1945, on the one hand, and research on communist regimes, post-communism and transition, on the other hand. Second, by probing various perspectives offered by political science (philosophy and political theory, sociology and political history, anthropology and political psychology, political analysis and public policies, international relations and European studies, etc.), the journal aims to contribute to the creation of an international forum for interdisciplinary debates on the latest concepts, issues and methodologies in the field.

 

South-East European Journal of Political Science (SEEJPS) este o revistă editată în sistem peer-review, cu patru numere tematice pe an, consacrată Europei de Sud-Est – particularităților dar și similitudinilor socio-istorice și politice pe care această zonă le are în raport cu Occidentul și, de asemenea, în raport cu celelalte spații culturale și politice învecinate. În primul rând, revista dorește ca, prin extinderea cadrelor teoretice clasice, să creeze punți de legătură solide între, pe de o parte, cercetările dedicate fenomenelor și proceselor politice pe care Europa de Sud-Est le-a cunoscut înainte de 1945 și, pe de altă parte, cercetările asupra regimurilor comuniste, post-comunismului și tranziției. În al doilea rând, revista își propune ca, prin sondarea diverselor perspective pe care le oferă știința politică (filosofie și teorie politică, sociologie și istorie politică, antropologie și psihologie politică, analiză politică și politici publice, relații internaționale și studii europene etc.), să contribuie la formarea unui forum internațional de dezbatere interdisciplinară asupra celor mai recente concepte, problematici și metodologii din domeniu.